ضمن تبریك به منتخبین شورای شهر آشتیان به جهت انتصاب بر میز خدمت به شهر آشتیان و مردم ولایت مدار و صبور این شهر ،‌ از همه مردم شریف و مومن و متعهد و دلسوز برای ثبت پیشنهادات و نظرات خود دعوت میكنم تا سهمی در رشد و شكوفایی شهر و دیار خود آشتیان داشته باشند.

یادمان نرود آشتیان شهر مشاهیر و اندیشمندان و فلاسفه و ... است.