دكتر ابوالفضل همتی آهویی

 WWW.ahooee.com

مدرس طراحی ، نقاشی و تصویر سازی


متولد 1329_ آشتیان سابقه تدریس: از سال 1351 تاکنون


- دکترای افتخاری (درجه یک هنری) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


- مدیر هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، مرکز گرافیک
- مدیر هنری مجله رشد کودک آموزش و پرورش
- تدریس در دانشگاه هنر کارشناسی و کارشناسی ارشد
- تدریس در دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران کارشناسی و کارشناسی ارشد
- تدریس در دانشگاه الزهرا کارشناسی و کارشناسی ارشد
- تدریس کارشناسی تصویرگری دانشگاه آزاد دبی
- تدریس در دانشگاه سوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
- مدیر مسئول انتشارات کتاب روژان
- مدیر بخش تجسمی آموزشگاه هنر و اندیشه

- گذراندن دوره کتاب سازی علمی در ACCU توکیو و احراز رتبه اول این کلاس ها و اخذ دیپلم این دوره .
- استاد نمونه دانشگاه سوره تهران سال 1380و1384 .
- کارمند نمونه طرح شهید رجایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 1380 .
- برنده دیپلم IBBY دفتر بین المللی کتاب برای تصویرسازی کتاب سرخ وصورتی .
- برگزیده هیات داوران دومین نمایشگاه گرافیک ایران برای بسته بندی جورچین .
- برگزیده اول اولین نمایشگاه آسیایی تصویرگران کتاب کودک سال 1370 .
- لوح تقدیر از پنجمین دو سالانه آثار طراحان گرافیک .
- لوح تقدیر هفتمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان برای تصویرسازی کتاب " هرکسی کاری داره " .
- دیپلم افتخار از جشنواره کتاب کودک و نوجوان برای تصویرسازی " چکاوک و چمنزار " .
- برگزیده عنوان " شایسته معرفی ویژه " از شورای کتاب کودک مجسمه سازی با خمیر کاغذ .
- برگزیده عنوان شایسته معرفی ویژه از شورای کتاب کودک برای کتاب " سنگ ها " .
- منتخب هیات داوران در ششمین دو سالانه گرافیک ایران برای پوستر نگارگری ایرانی اسلامی .
- برگزیده عنوان شایسته معرفی ویژه از شورای کتاب کودک برای کتاب " سرخ و صورتی " .
- برگزیده از جشنواره رشد برای کتاب " دکمه ها " .

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی


- شرکت در نمایشگاه اول ، دوم ، سوم ، چهارم ،پنجم و ششم گرافیک ایران .
- شرکت در نمایشگاه اول و دوم آسیایی و بین المللی تصویرگران کتاب کودک .
- شرکت در نمایشگاه تصویرگران کره جنوبی - چاپ اثر در کاتالوگ .
- شرکت در نمایشگاه گرافیک برنو -1991 چاپ اثر در کاتالوگ .
- شرکت در نمایشگاه گرافیک برنو - 1993 چاپ اثر در کاتالوگ .

عضو هیات داوران


- عضو هیات داوران انتخاب اولیه آثار نمایشگاه جهانی تصویرگران کتاب کودک .
- عضو هیات داوران نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک فرهنگسرای اندیشه .
- عضو هیات داوران نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک - ژاپن 2002 .
- طراحی و صفحه آرایی مجله کلک ، رویش ، رشد و بسیاری از کتاب های تا کنون .
- عضو هیات داوران بینال براتیسلاوا 2005 .
- عضو داوران دو سالانه تصویرگری 1382 .
- داور" کتاب های خودمان " کانون پرورش فکری 1392 .