دزدی فرهنگ آشتیان !!!!
دوست و همشهری عزیز آشتیانی
امیدوارم که برقرار باشید. بتازگی متوجه شدیم که فرد یا افرادی با جعل تاریخ و تحریف منابع، تلاش در انتساب "خاندان میرزا محسن آشتیانی" و "جناب مصدق" به "ایل بختیاری" دارند و هوشمندانه حرکت خود را از تغییر صفحات ویکی پدیای آن بزرگمردان آغاز کرده اند، تا به وسیله این دائره المعارف، حرف خود را معتبر جلوه دهند. حال آنکه ما بعنوان کسانی که پدرانمان قرنها از خاک "آشتیان" برخاسته اند می دانیم که این سخن نادرست است و "آشتیان" محل زندگی "ایل بختیاری" نبوده و نیست.کافیست به لینک ویکی پدیای مرحوم "مصدق" و "میرزا محسن آشتیانی" مراجعه کنید و در صورت مشاهده عبارت تحریفی

"ایل بختیاری"، بدون نیاز یه ایجاد حساب کاربری وارد قسمت "ویرایش" شده و عبارات انتساب به ایل بختیاری را حذف و صفحه را ذخیره کنید.